Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet

09 MAJ 2018 17:32
-­Tid för eftertanke men också omedelbara krav på resolut agerande
  • Uppdaterad: 09 MAJ 2018 18:15

Boxningsvänner,
Jag önskar inledningsvis framföra mitt innerliga och ödmjuka tack till årsmötet av den 6/5-­‐2018 förlagt till boxningsstaden Gävle som enhälligt valde undertecknad såsom ny ordförande i Svenska Boxningsförbundet. Det har varit en tuff och lång resa i boxningens tjänst men den har också inneburit gränslös glädje, minnen och kamratskap för livet.

Min bakgrund inom sporten sträcker sig över drygt 30 år. Som aktiv debuterade jag som senior år 1989 och min aktiva karriär pågick till och från ända fram till 2005. Jag gjorde comeback nu som
professionell år 2008 och gick en match i Philadelphia-­‐USA på Legendary Blue Horizon. En match jag vann efter att först varit nedslagen i första ronden. Parallellt med min aktiva bana som boxare har jag verkat som tränare, ordförande på klubbnivå, ordförande på distriktsnivå i omgångar och jag har vid ett flertal tillfällen suttit i Svenska Boxningsförbundets styrelse, senast som vice ordförande under åren 2010-­‐2014.

År 2007 initierade jag en stor satsning på professionell boxning tillsammans med vännerna numera framlidne legendaren och boxningsnestorn Benny Rosén samt Kjell Tuvemark. Vi arrangerade 6 st stora boxningsgalor med mängder av internationella storboxare men med fokus på högkvalitativ boxning också med debutanter och inte minst damboxare som Frida Wallberg, Åsa Sandell, Mikaela Laurén och Anna Ingman i huvudrollerna i titelmatcher. Satsningen var av pionjärkaraktär och vi banade väg.
Under åren 2007-­‐2011 lockade vi drygt 12 000 åskådare till min egen hemstad med deltagare från ett 40-­‐tal länder och genomslaget medialt var strålande.

På det civila planet är jag utbildad ingenjör och civilekonom. Jag har under mina yrkesår varit verksam som revisor, inköpschef, ekonomichef, VD och vice VD i ett antal större företag samt
parallellt verkat som egen företagare. Jag driver några företag tillsammans med min yngre broder Pelle som själv varit aktiv som boxare. Jag har tre underbara barn.

Förtroendeuppdrag skall alltid tas på högsta allvar. Jag högaktar karaktärsegenskaper som ärlighet, lyhördhet, beslutsamhet, erfarenhet, gott omdöme och praktisk och formell kompetens. Dessa egenskaper måste utgöra grundläggande kriterier vid val av ordförande och styrelse men också prägla den huvudsakliga och viktiga idrottsliga verksamheten. Jag vill uttrycka min glädje över den nya styrelsens breda erfarenhet med spetskompetenser inom en rad områden styrelsens huvudsakliga mål är att tillgodose och säkerställa svensk boxnings intressen i nära samarbete med dess ledare och utövare.

Utvecklingen av svensk boxning har under de senaste åren präglats av otydlighet både vad beträffar styrelsearbete, organisering av den idrottsliga verksamheten och vetskapen om förbundets faktiska ekonomisk ställning. Mycket kraft och kunnande har uppvisats från många håll men felstegen och bristen på öppenhet har varit förödande för trovärdigheten.

Huvuduppgiften för landets många kunniga och kompetenta ledare är att utveckla svenska boxare och att tillse att de deltar i tävlingsverksamheten i ökad omfattning. Det krävs också fler arrangörer
i landets som kan erbjuda tävlingstillfällen. För detta krävs både mod, erfarenhetsutbyte och uthållighet.

Svensk Boxning måste nu genomgå en monumental omstart. Med idrottens främsta i fokus skall klok organisering med bäst lämpad besättning gemensamt nu påbörja en resa som skall vara trivsam men som likväl kommer att innebära höga krav på dess deltagare. Öppenhet och självkritiskt förhållningssätt måste prägla oss alla. Tillsammans är vi en stark rörelse.

Tyvärr framkom med all önskvärd tydlighet inför, under och efter genomförd årsmöteshelg att tidigare styrelser tappat kontrollen över organisering och förvaltning av förbundets verksamhet och den idrottsliga aktiviteten överskuggas alltmer av otydliga rollfördelningar och tveksamma tillsättningar.

Stödfunktioner i syfte att klarlägga förbundets administration har inrättats genom uppdrag om internrevision av verksamheten. Kansliarbetet kommer att förstärkas. Omedelbara insatser har vidtagits av den nya styrelsen och krafttag kommer nu att tas för att bringa ordning på verksamheten i ett vidare perspektiv. Den nytillträda styrelsen står enad och är fast beslutad i att värna begreppet öppenhet och har tagit sig an uppgiften med såväl stort allvar som entusiasm!

Låt mig avslutningsvis avsluta med att understryka att prestige, chikanering, dolda agendor och lekstuga inte hör hemma i Svensk Boxning dessa inslag skall förpassas till skamvrån där de rätteligen hör hemma.

Hela boxningsrörelsen gynnas av en ödmjukare hållning där respekten för varandras roller, kunskap och erfarenheter nu blir avgörande.

Vi befinner oss i elfte timmen.


Karlstad den 9 maj 2018
Anders Holmberg Ordförande
Svenska Boxningsförbundet

Skribent: Teimor Alexander Mullazadeh
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000 (vx)
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

Banner för fler i rörelse