Hoppa till sidans innehåll

Ansökan om att få arrangera utbildning

Klubbar och distriktsförbund kan ansöka om att få arrangera flera av Svenska Boxningsförbundets utbildningar via blankett på denna sida.
 • Uppdaterad: 2018-01-02 22:36

Ansökan kan göras om följande utbildningar:

 • Tränarutbildning steg I
 • Tränarutbildning steg II
 • Diplomdomarutbildning
 • Domarutbildning
 • Domarutbildning med provdömning
 • Tävlingsledarutbildning

Ansökan sker via ifyllande av följande blankett (ladda ned blankett för att öppna den).

Efter ifyllande skickas den med till Svenska Boxningsförbundet enligt de instruktioner som anges längst ned på blanketten.

Svenska Boxningsförbundets åtaganden

 • Leder planeringen
 • Säkerställer att arrangör har resurser för genomförandet
 • Fastställer datum
 • Hanterar anmälningsförfarandet
 • Utser och tillhandahåller utbildare
 • Tillhandahåller utbildningsmaterial
 • Följer upp utbildningen

Arrangörens åtaganden

 • Utser ansvarig kontaktperson
 • Tillhandahåller lämpliga utbildningslokaler
 • Tillhandahåller erforderlig utrustning
 • Tillhandahåller fika och lunch
 • Rapporterar kursdeltagande till SBF

Utbildningarna

I detta avsnitt beskrivs översiktligt förutsättningarna för de utbildningar som föreningar kan ansöka om att få arrangera.

Tränarutbildning steg I och II

Tränarutbildning steg I och II genomförs under två dagar och innefattar teori och praktisk boxningsmetodik. Steg II innefattar dessutom ett teoretiskt prov.

Lokaler och utrustning krävs för teoretisk undervisning via dator och projektor samt för praktiska boxningsträningsaktiviteter. Möjlighet för ombyte och dusch ska finnas.

Arrangören ska tillhandahålla fika på för- och eftermiddag samt lunch.

Diplomdomarutbildning

Diplomdomarutbildningen genomförs under en dag eller del av dag och innefattar teoretisk undervisning med studie av filmade matcher och analys av bedömningsgrunderna. Vidare ska sex diplomsparringar eller matcher provdömas. För erhållande av diplomdomarlicens krävs godkänd provdömning.

Lokal och utrustning krävs för teoretisk undervisning via dator och projektor. Vidare krävs tillgång till lokal med boxningsring och uppgjorda sparringar eller matcher.

Arrangören ska tillhandahålla fika på förmiddag samt lunch.

Domarutbildning

Domarutbildningen för nya och befintliga domare innefattar en dags teoretisk utbildning med avslutande teoretiskt prov. Utbildarna anpassar innehållet efter deltagarnas förkunskaper.

För nya domare krävs dessutom ett tillfälle med provdömning med handledare för att domaren ska få börja provdöma vid tävlingar. Detta kan genomföras i anslutning till domarutbildningen (se Domarutbildning med provdömning nedan), eller vid ett senare tillfälle.

Lokal och utrustning krävs för teoretisk undervisning via dator och projektor.

Arrangören ska tillhandahålla fika på för- och eftermiddag samt lunch.

Domarutbildning med provdömning

Domarutbildning med provdömning innefattar en dags teori med teoretiskt prov, handledd provdömning av sparringar eller matcher samt genomgång av genomförda provdömningar. Ny domare blir klar för att börja provdöma vid tävlingar.

Lokal och utrustning krävs för teoretisk undervisning via dator och projektor. Vidare krävs tillgång till lokal med boxningsring och uppgjorda sparringar eller matcher.

Arrangören ska tillhandahålla fika på för- och eftermiddag samt lunch under första dagen. Fika och kost under andra dagen fastställs genom överenskommelse.

Tävlingsledarutbildning

Tävlingsledare innefattar en dags teori med teoretiskt prov. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper.

Lokal och utrustning krävs för teoretisk undervisning via dator och projektor.

Arrangören ska tillhandahålla fika på för- och eftermiddag samt lunch.

Skribent: Ida Kvist

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000 (vx)
E-post: This is a mailto link

Se all info

www.boxingeventservice.com

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org 

https://www.aiba.org/

http://www.rf.se/vaccinera