Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2019

Ansökan kommer att öppnas upp onsdagen den 20 februari
 • Uppdaterad: 20 FEB 2019 15:31

Idrottslyftet är en satsning från regeringen på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna från Idrotten Vill. Beakta att slutredovisning för Idrottslyftet 2018 är lika avgörande för beviljat belopp som projektbeskrivningen i ansökan för nästkommande år. (De föreningar som tidigare inte haft något Idrottslyftsprojekt ges en neutral ingång vid bedömning av beviljat belopp).

SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet med Idrottslyftet har sin utgångspunkt i idéprogrammet  ”Idrotten Vill” och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. RF:s stadgar, samt RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

 Syftet formuleras på följande sätt:
"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten

Där utvecklingsinsatserna ska vara:
I linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

Och leda till att
Svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening."

 

 

IDROTTSLYFTETS ÅLDERSMÄSSIGA MÅLGRUPP

Genom Idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och unga i åldern 7 – 25 år, vilket överensstämmer med förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet.

GENERELLA RIKTLINJER

 • Föreningen skall betalt medlemsavgift till förbundet och ej inneha andra skulder till förbundet
 • Förening som får ansökan beviljad ska genomföra Vaccinera Klubben under årets gång https://www.rf.se/vaccinera
 • Idrottslyftets symbol ska användas
 • Enbart föreningar som under det senaste året beviljats LOK-stöd kan beviljas föreningsstöd från Idrottslyftet. Undantag kan beviljas i särskilda fall.
 • Varje aktivitet som genomförts med något stöd av Idrottslyftet (inklusive träningsdeltagande etc) måste redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.

Medel som beviljats under 2019 ska redovisas så snart det är möjligt, dock senast den 15 december 2019 (för projekt avslutade före detta datum). Redovisning ska ske via Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet vid sidan av utan är ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutande strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva emot är följande;

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

FÖRBUNDSPROJEKT

Ett antal koncept för projekt har utvecklats för svensk boxning utifrån bedömda behov och aktiviteter som både efterfrågas i föreningarna och är väl förenliga såväl med målsättningarna för Idrottslyftet. Under 2019 har SBF valt att ha följande ”Förbundsprojekt”
Materialstöd_nystartad_förening”, ”Tränar/Ledarutbildning”, "Samarbetsprojekt" samt ”Fria projekt/Verksamhetsutveckling”
För information kring Förbundsprojekten klicka på länken Förbundsprojekt till vänster för att läsa mer.

Projekten ska anknyta till målen för Idrottslyftet där regeringen angivit de så kallade folkhälsomålen och barnrättsperspektivet som styrande för Idrottslyftet.

Barnperspektivet innebär:

 • Att det enskilda barnets bästa är centralt.
 • Att verksamheten leder till utveckling för det enskilda barnet.
 • Att barnet själv får möjlighet att påverka verksamheten.

INTEGRATION

SBF har valt att hänvisa samtliga integrationsprojekt som föreningar vill genomföra under 2019 till respektive Idrottsförbund (DF) – ex. Skåneidrotten m.fl. då de har fått ta del av de extra medel som regeringen gett till idrotten.

IDROTTSLYFTETS SYMBOL

Ni föreningar som får beviljade projektmedel genom Idrottslyftet ska använda symbolen i tidningar, på hemsidor, inbjudningar och broschyrer så att vi kan visa omvärlden alla positiva saker idrotten gör för de pengar regeringen valt att satsa. Symbolen går att ladda ned högst upp till höger på denna sida.

VACCINERA KLUBBEN

Under 2019 ska alla föreningar (om man inte redan gjort detta) Vaccinera klubben mot doping. Har man tidigare gjort det är den giltig under 3 års tid.
Mer information finns på https://www.rf.se/vaccinera
Kopia på Certifikat skickas till Patrik Bengtsson, This is a mailto link

För mer information om Idrottslyftet  kontakta Förbundskoordinator Patrik Bengtsson
This is a mailto link

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

Banner för fler i rörelse