Hoppa till sidans innehåll

BESLUT OM LÄTTNADER AV RESTRIKTIONER INOM RAMEN FÖR SBF:s VERKSAMHET FRÅN OCH MED DEN 1 AUGUSTI 2020

18 JUN 2020 09:58
Förbundsstyrelsen fattade under sitt senaste sammanträde av den 17/6 preliminärt beslut om lättnader i de restriktioner som tidigare
införts.
  • Skapad: 18 JUN 2020 09:58

SBF följer de beslut, råd och rekommendationer som Regeringen, RF och FHM fattat och kommer att fatta och vidtar åtgärder för att säkerställa att verksamheten bedrivs så säkert som möjligt utan onödig riskexponering beträffande vår idrott och dess utövare. Pandemins skadeverkningar är synnerligen bekräftade i Sverige och stor osäkerhet råder beträffande dess fortsatta utveckling på såväl kort som lång sikt.
Förbundsstyrelsens tolkning och avläsning av situationen är att boxningssportens karaktär gör oss mycket sårbara givet risken för smittspridning varför stor försiktighet fortsatt skall iakttagas. Beslutet skall som nämnts inledningsvis betraktas som preliminärt och kan komma att omprövas.   

Beslut:

-Från och med den 1 augusti 2020 införs lättnader beträffande träning där sparringmoment åter kan tillämpas

-Från och med den 1 augusti 2020 kommer prövning av nya ansökningar om tävlingstillstånd att ske

-Föreskrifter beträffande träningsverksamhet kommer att tillställas medlemsföreningarna efter beslut vilka skall efterföljas

-Föreskrifter beträffande tävlingsverksamhet kommer att tillställas medlemsföreningarna efter beslut vilka skall efterföljas 

Ovanstående omfattas fortsatt av förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om maximalt 50 personer intill dess denna regel justeras.

Intill den 1 augusti gäller sedan tidigare aviserade beslut innebärandes: 

-Träning rekommenderas att bedrivas utomhus utan sparringmoment

-Tävlingstillstånd kommer icke att medges 

Fortsatt gäller att ha tålamod under rådande omständigheter och en såväl krävande som omvälvande situation. Noteras bör att nyttan av en försiktig hållning i syfte att begränsa smittspridningen och dess skadeverkningar väger tyngre än att alltför raskt återgå till den vardag och verksamhet som rådde före pandemin. Eftertänksamhet, insikt och omtanke om varandra bör vara vägledande i allas vårat värv.

Anders Holmberg

Förbundsordförande

Skribent: Patrik Bengtsson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

Banner för fler i rörelse