Hoppa till sidans innehåll

Boxare


Om tävlingsregler

Svenska Boxningsförbundet (SBF) lyder under kampsportslagen. SBF har ett tillstånd som inkluderar dess medlemsföreningar under förutsättning att de regelverk som har godkänts efterlevs. Alla boxningsmatcher i Sverige ska därför arrangeras efter de regler som redovisas i dokumenten 

Läkarundersökningar

Medicinska rutiner och checklistor för olika typer av läkarundersökningar återfinns i Svenska Boxningsförbundets medicinska handbok. Denna handbok ska följas utan undantag och finns att tillgå i vårt dokumentarkiv.

Startbok

Startbok utfärdas för svensk och utländsk medborgare, under förutsättning att denne befunnits lämplig för tävlingsboxning vid senaste läkarundersökningen och är medlem i en till Svenska Boxningsförbundet ansluten förening. Utländsk medborgare skall vid ansökan ange datum för inresa i Sverige samt, vid anmodan, kunna styrka giltigt uppehållstillstånd.

Startboksansökan skall åtföljas av läkarintyg och ett fotografi som genomförs och införs direkt i aktuell startbok. Läkarintyget skall vara utfärdat efter den 1 juli den säsong ansökan avser. Vid tävling under juli månad är det tillåtet att tävla på föregående säsongs licens under förutsättning att den årliga läkarundersökningen inte är äldre än ett år. Ansökan om ny startbok skall åtföljas av den gamla boken och nytt fotografi. Har den gamla boken förkommit, skall även nytt läkarintyg bifogas.

Startböcker för respektive förenings samtliga aktiva boxare skall inför varje ny säsong insändas till Svenska Boxningsförbundet för kontroll. Intyg om genomförd läkarundersökning skall vara noterad i startboken. Startbok skall insändas i god tid före planerat tävlingsdeltagande. För att startbokssökande skall befinnas tävlingsduglig fordras bland annat synförmåga utan korrektion är minst 0,3 med utgångsläge från 1,0. 
Intyg om genomförd MR -undersökning skall insändas efter var 50:e match boxaren genomför.
SBF kan underlätta för föreningen genom att bistå med utgiften för MR- eller EEG-undersökning efter var 50:e match. Utövaren åläggs att skicka in kvitto tillsammans med läkarens utlåtande till kansliet för att erhålla ersättning. Observera att SBF enbart står för själva undersökningen. Inte resa till och från där undersökningen utförs.

Förbundsstyrelsens äger rätt att påfordra kompletterande läkarundersökning av boxare när det anses erforderligt.

Tävlingslicens

Tävlingslicens är obligatorisk för aktiva utövare av all tävlingsboxning med domslut (ej diplomboxning). Licensen gäller för säsong, 1/7-30/6, oavsett när inbetalning sker. Kontroll av tävlingslicens utförs av tävlingsarrangör. Samtliga klubbar skall teckna en särskild olycksfallsförsäkring för sina utövare som omfattar licensierade boxare, ungdomar och motionärer. (Lämplig försäkring kan tecknas i Folksam.) Utländsk boxare med internationell startbok, registrerad i utländsk förening, får representera svensk förening i nationella tävlingar. Sådan boxare skall då inneha svensk tävlingslicens.

Byte av förening

- Riktlinjer för föreningsbyte

Ansökan om föreningsbyte för boxare ska göras i enlighet med följande formulär:

- Anmälan om föreningsbyte, SBF

Antidoping

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till sex års fängelse.

AIBA Anti-Doping Rules - January 1, 2015

Nyttiga länkar kring antidoping

Regler och information kring dispenser

https://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dispens/

Vilka läkemedel innehåller dopingklassade substanser? Länka till röd-gröna listan

https://www.antidoping.se/rodalistan/

Kosttillskott – behövs de verkligen och vilka risker är förknippade med intag av dem

https://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Kosttillskott/

Dopinglistan på engelska och svenska

https://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Dopinglistor/WADAs-lista/

Riksidrottsförbundets antidopingsidor innehåller mycket informatio

https://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/

Vaccinera klubben mot doping

https://www.rf.se/vaccinera 

Uppdaterad: 05 APR 2018 12:34

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

TFFIR.jpeg