Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte i ÖBF!

09 JAN 2022 23:11
Härmed kallar Östsvenska Boxningsförbund samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie årsmöte 6 februari 2022. Årsmötet kommer att avhållas fysiskt i Söderköping. Kommer situationen att förändras kan mötet komma att hållas digitalt.
 • Skapad: 09 JAN 2022 23:11

Östsvenska BF:s årsmöte

 • Hålls den 6 februari 14.00 i Söderköping, Spågatan 9. 
 • Registrering av ombud sker från klockan 13:30.
 • Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast två veckor före förbundsmötets genomförande.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalat 2021 års medlemsavgift till SBF senast per den 31 december 2021 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 2 kap, 3§, punkt 3 SBF:s stadgar. Även förpliktelser gentemot SDF ska uppfyllas enligt 2 kap, 4§, Östsvenska BFs stadgar.
Förening kan representeras av två ombud på årsmötet, dock kan endast ett av dessa ombud ha rösträtt. Rösträtten för föreningen ska anges via fullmakt.

 

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden/motioner att behandlas vid förbundsmötet skall skickas till styrelsen senast 16 januari via e-post: This is a mailto link 


Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Nomineringar till val: Förslag till nomineringar gällande val sker på årsmötet via kandidatnominering

Vid årsmötet kommer verksamhetsår 2019 och 2020 först avhandlas med följande punkter

 1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska Boxningsförbundets styrelse har upprättat för SDF. 
 2. Val av mötesordförande. 
 3. Val av mötessekreterare. 
 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 
 5. Val av rösträknare. 
 6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning som 2 Kap 1 § föreskriver. 
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut). 
 9. Revisorernas berättelser. 
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

 

Väl mött boxningsvänner!

/Styrelsen i Östsvenska BF 

Skribent: Jimmy Björketidt
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

Postadress:
Östsvenska Boxningsförbundet
Per-Ola Lindell, Blackbäcksvägen 25
590 77 Vreta Kloster

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

Banner för fler i rörelse