Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd


Om Återstartsstödet

Blankett för omgång 1

Blankett för ansökan om Återstartsstöd omgång 1 á 10 000 kronor

Blankett för återrapportering om Återstartsstödet omgång 1 á 10 000 kronor

Blankett för omgång 2

Blankett för ansökan om Återstartsstöd omgång 2 á 25 000 kronor

Blankett för återrapportering om Återstartsstödet omgång 2 á 25 000 kronor

Återrapportering Distriktsförbundens återstartsstöd 

Blankett för återrapportering av distriktsstöd senast 14 december 2022

Strax innan sommaren 2021 meddelade Riksidrottsförbundet (RF) att man under hösten 2021 skulle lägga ner 230 miljoner kronor i ett återstartsstöd till samtliga medlemsförbund. Baserat på ett antal olika kriterier, däribland förbundets storlek i antal föreningar och medlemsantal, samt LOK-stödsaktiviteter (jämfört pandemiåret med ett normalår) så tilldelades sedan respektive förbund en summa av den totala potten.

Svenska Boxningsförbundet (SBF) tilldelades 4,2 miljoner kronor av potten vid en första utdelning och lika mycket (4,2 miljoner kronor) vid en andra utdelning i december 2021. För att SBF skulle få tillgång till pengarna så var SBF, likasom alla andra idrottsförbund, ålagda att lämna in en återstartsplan med aktiviteter som ska genomföras för att återstarta verksamheten igen. Återstart innebär, enligt SBF:s definition, ”både att komma tillbaka till tidigare nivåer av verksamhet, men också att utveckla verksamheten med framåtsyftande aktiviteter för att sprida idrotten till flera och försöka utöka vårt arbete med att erbjuda boxning till fler och öka antalet som boxas i våra föreningar”. Ni kan läsa mera om återstartsstödet från RF här

I maj 2022 fick vi på Svenska Boxningsförbundet veta att vi kommer att få ta del av det nya återstartsstödet på 300 miljoner kronor, där minst 30% ska gå direkt till idrottsföreningarna. Återigen kommer respektive specialförbund skicka in en nya återstartsplan för de nya återstartsmedlen och först när denna är godkänd kommer vi på SBF att få ta del av pengarna på 4,85 miljoner kronor. Här är en fördelning av det nya återstartsstödet mellan de olika specialförbunden inom RF. Det nya stödet kommer att vara tillgängligt för använding under 2022-2023 vilket gör att vi på SBF kommer att använda de redan utdelade stöden i första hand i linje med vår återstarsplan vi lämnat in till RF och fått godkänd. 

 

Insatser på förbundsnivå

SBF valde att rekrytera och anställa en person på heltid över kalenderåret 2022 för att arbeta med återstartsfrågorna och detta blev Jenny Häggblom. Sedan januari har hon bland annat jobbat med att informera om återstarten till förbundets medlemsföreningar, besökt utsatta eller hårt drabbade föreningar samt beviljat återstartsstöd vid IdrottOnline från föreningarna. Utöver detta har vi på förbundet bland annat genomfört följande inom ramen för återstarten av svensk boxning,

 • Genomfört konferenser ute i landet för medlemsföreningarna samt ordförande under våren 2022
 • Arrangerat utbildningar för tränare, domare och ledare på flera orter och vid flera tillfällen
 • Besökt utsatta föreningar som haft extra kämpigt under åren med pandemin
 • Arbetat ihop med diplomkommittén för att stärka svensk diplomboxning, bl.a. genom distriktsträffar ute i de 10 distrikten under våren 2022 
 • Planerat in en parakonferens i Stockholm 17-18september 2022
 • Planerat in en distriktsträff i Stockholm den 22-23 oktober 2022 för distriktsförbunden 
 • Kartlagt mångfalden ute i föreningarna (läs mer här)  
 • Kartlagt hur föreningarna ser på sina verksamheter när restriktionerna lättade under februari 2022
 • Kvälls- och helgöppen telefon under hösten 2022 

Kvälls- och helgöppen telefon under hösten 2022 

Under flera kvällar och helger under september och oktober kommer vår återstartssamordnare att hålla "öppen telefon" för föreningar och distrikts som kan behöva stöd eller hjälp med ansökan om återstartsstödet, återrapporteringen av stödet eller enbart frågor om hur förbundet planerar att arbeta framöver när det kommer till återstarten. De kvällar och helger som gäller för "öppen telefon" är följande: 

V 37 - Tisdag och Torsdag mellan 17-19.00 

V 38 - Tisdag och Torsdag mellan 17-19.00 samt Lördag mellan 10-16.00 

V 39 - Tisdag och Torsdag mellan 17-19.00

V 40 - Lördag mellan 10-16.00

Återstartsstöd omgång 1

Av stödet har SBF, i enighet med RF:s krav, valt att göra 35% av summan i båda potter av pengar sökbara för våra föreningar. Detta innebär att 1,2 miljoner kronor, från varje pott vilket ger 2,4 miljoner kronor, är sökbara för föreningarna via IdrottOnline sedan november 2021. I en första ansökningsomgång är 10 000 kronor sökbara för SBF:s medlemsföreningar och hålls öppen till och med den 31 oktober 2022. Områden att söka medel för i denna ansökningsomgång är

 • Åter- och nyrekrytering av föreningsmedlemmar
 • Åter- och nyrekrytering av ledare/tränare
 • Inköp av material

Ni kan läsa mera om hur ni söker om återstartsstödets första omgång här

Följande ansökningsförfarande krävs för att söka stödet om 10 000 kronor: 

 1. Fyll i denna blankett på datorn: Återstartsstöd omgång 1 
 2. Skriv under blanketten, observera att det är ordförande, kassör eller den ansvarige för idrottsmedel som ska skriva under den
 3. Ta en bild på, eller scanna in dokumentet och skicka det till återstartssamordnaren Jenny på mailadressen This is a mailto link 
 4. Sista dag för ansökan och utbetalning är den 31 oktober 2022 

Ansökan, både via IdrottOnline och mail, måste innehålla följande

 • Föreningens namn och kontouppgifter 
 • Tidsperiod som aktiviteten/aktiviteterna ska äga rum under
 • Vilka aktiviteter som ska genomföras i återstartssyfte
 • En uppskattning av vad respektive aktivitet kostar, materialinköp ska helst styrkas med en offert
 • Varför denna aktivitet/aktiviteter behövs och vad man hoppas uppnå

Här finns en video som steg-för-steg visar hur man återrapporterar via IdrottOnline vilket gäller de föreningar som sökt 10 000 kronor mellan 2021-11-04 och 2022-09-12.

Återstartsstöd omgång 2 

I början av maj 2022 kommer en andra ansökningsomgång att öppna vilken ger föreningar möjligheten att söka återstartsstöd för upp emot 25 000 kronor per boxningsförening. De grundläggande kraven för behörighet att söka återstartsmedel om maximalt 25 000 kronor är att

 • Föreningen som söker ska vara medlem i SBF och ha betalt medlemsavgiften för 2021 och/eller 2022 (beroende på när föreningen/klubben blev medlem i förbundet)
 • Föreningen ska ha sökt återstartsstöd från omgång 1 på minst 10 000 kronor samt
 • Föreningen ska ha återrapporterat återstartsstödet omgång 1 via IdrottOnline till SBF

Observera! Pengarna från återstartsstödet ska inte gå till att täcka förlorade intäkter eller medlemsavgifter, löpande eller årliga kostnade och de får inte heller gå till att betala individuella kostnader såsom personlig utrustning till enskilda individer, utan hjälpa till att stötta föreningen i återuppbyggnaden av verksamheten i svallvågorna av pandemin.


De områden som föreningarna kan söka pengar inom är följande och kan med fördel kombineras, men totalt får summan inte överstiga maxbeloppet om 25 000 kronor. Områden att söka återstartsstöd 2 är,

 • Tävlingar och tävlingsverksamhet inom föreningens egna distrikt
 • Träningar och läger
 • Utbildningsverksamhet (internt inom klubben, internt mellan föreningar)
 • Material
 • Diplomboxning
 • Tjejboxning

Ni kan läsa mera om vad ni kan söka medel för under respektive kategori här

Föreningar som ansöker om återstartsstöd 2, kan givetvis kombinera två eller flera av ovanstående kategorier men beloppet får inte överstiga 25 000 kronor. Exempelvis kan en förening söka återstartsmedel för material om 10 000 kronor samt lägerverksamhet för 15 000 kronor, vilket landar på 25 000 kronor.

Den nya ansökningsprocessen för återstartsstöd á 25 000 kr lyder:

 1. Fyll i denna blankett på datorn: Återstartsstöd omgång 2 
 2. Skriv under blanketten, observera att det är ordförande, kassör eller den ansvarige för idrottsmedel som ska skriva under den
 3. Ta en bild på, eller scanna in dokumentet och skicka det till återstartssamordnaren Jenny på mailadressen This is a mailto link 
 4. Sista dag för ansökan och utbetalning är den 31 oktober 2022 

Ansökan, både via IdrottOnline och mail, måste innehålla följande

 • Föreningens namn och kontouppgifter 
 • Tidsperiod som aktiviteten/aktiviteterna ska äga rum under
 • Vilka aktiviteter som ska genomföras i återstartssyfte
 • En uppskattning av vad respektive aktivitet kostar, materialinköp ska helst styrkas med en offert
 • Varför denna aktivitet/aktiviteter behövs och vad man hoppas uppnå

Sista dag för att söka om återstartsmedel, för både omgång 1 (10 000 kronor) och omgång 2 (25 000 kronor) är den 31 oktober 2022. De sökta pengarna måste sedan användas innan den 31 december 2022 och därefter återrapporteras via IdrottOnline senast den 31 januari 2023.

 

Återrapportering

Lika viktigt det är att söka återstartsmedel, lika viktigt är det att återrapportera hur återstartsstödet använts. Rapporteringen sker via IdrottOnline för stödet på 10 000 kronor såväl som för det nya stödet på 25 000 kronor för de föreningar som sökt innan den 31 maj 2022. För föreningar som sökt återstartsstödet på 25 000 kronor från den 1 juni 2022 och framåt, ska en särskild blankett användas. 

Återrapporten från föreningen ska innehålla följande,

 • Vilka aktiviteter som genomfördes och när
 • Vad aktiviteterna hav till föreningen och om man anser att sina tankar/idéer/mål uppfylldes
 • Vad aktiviteterna eller materialet kostade
 • Hur många unika personer som tagit del av aktiviteterna/materialet


Ta gärna för vana att fylla i återrapporten när ni genomfört aktiviteterna eller införskaffat ert material som ni sökt återstartsmedel för. Sista datum för återrapportering är den 31 januari 2023

Här är en LATHUND för hur du återrapporterar via IdrottOnline. 

Vanliga frågor och svar

Här finns också en video som besvarar de vanligaste frågorna gällande ansökan om återstartsstödet, återrapportering, vad stödet kan användas till och viktiga datum för återstartsstödets första och andra omgång! 

Ansökan om återstartsstöd för Distriktsförbunden (SDF)

Det har varit möjligt för distriktsförbunden inom SBF att söka återstartsmedel för att stimulera aktiviteter och rekrytering inom de 10 olika distrikten som ingår i Svenska Boxningsförbundet. Distriktsförbunden kunde söka medel för maximalt 100 000 kronor vardera och de områden distrikten kunde söka inom varföljande,

 • Genomföra läger eller utbildningsverksamhet för distriktets boxare, ledare och tränare
 • Arrangera, genomföra och/eller delta i tävlingar med distriktets boxare
 • Utforma, arrangera och genomföra sparringträffar mot boxare i andra distrikt
  • Detta gäller både träffar i andra distrikt såsom att bjuda in andra distrikt till att sparra i det egna distriktet
 • Arrangera och genomföra utbildningar för både aktiva boxare, ledare, tränare såsom domare och tävlingsarrangörer
 • Har en ambition att hjälpa ”sovande” föreningar att återstarta, eller nya föreningar att nystarta sin verksamhet
 • Att utveckla distrikten och dess medlemsklubbar genom föreningsutveckling

Boxningsförbundets distriktsförbund har tillsammans sökt stöd för närmare 1 miljon kronor och sista dag för återrapportering, som ni hittar HÄR är den 14 december 2022.

Andra ekonomiska stöd 

Återstartsstödet är till för att starta upp verksamheterna igen efter pandemin, men vi på Svenska Boxningsförbundet har också Projektstöd IF att ansöka om vilket alla föreningar som är medlemmar i förbundet kan göra. Ni kan via denna länk läsa mera om skillnaderna mellan återstartsstödet och Projektmedel IF. Här hittar ni också mera information om de olika stöden vi erbjuder er. 

Funderingar eller frågor?

Om ni har några frågor om detta stöd så kontakta SBF:s Återstartssamordnare Jenny Häggblom, telefon 0704 82 37 12 eller mail This is a mailto link 

 

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundet

 

Uppdaterad: 25 NOV 2021 10:14 Skribent: Patrik Bengtsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Boxningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vi samarbetar med:

http://sok.se/topp-och-talang/topp-och-talangstod.html

www.eubcboxing.org

https://www.aiba.org/

https://www.rf.se/vaccinera

TFFIR.jpeg